Privacy Statuut Knibbeler Meubelen

Algemeen
Knibbeler Meubelen respecteert uw privacy en houdt zich hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming Persoonsgegevens.

Uw privacy
Om te kunnen deelnemen aan de Verrassingscoupon-actie, dient u een aantal gegevens aan Knibbeler Meubelen, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, geslacht en een e-mailadres te verstrekken. Knibbeler Meubelen gebruikt deze gegevens om de deelnemersovereen-komst te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld voor het uitkeren van gewonnen prijzen).

Persoonsgegevens
Knibbeler Meubelen kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het doen van aanbiedingen, het verschaffen van informatie, etcetera.  U kunt hier op een later tijdstip schriftelijk bezwaar tegen maken bij Knibbeler Meubelen op het hieronder vermelde adres. Knibbeler Meubelen behoudt zich het recht voor, om foto’s van winnaars te publiceren. Knibbeler Meubelen zal u te allen tijde vooraf schriftelijk goedkeuring vragen om een foto met u als winnaar te mogen publiceren.

Beveiliging
Knibbeler Meubelen past technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen misbruik door derden. Een van de maatregelen van beveiliging is dat een loginnaam en/of wachtwoord aan u kan worden toegewezen. Met behulp van deze gegevens is Knibbeler Meubelen in staat om u te herkennen en kan zij u toegang verlenen tot uitsluitend voor u bestemde informatie.

Wijzigingen
Knibbeler Meubelen behoudt zich het recht voor, om zonder nadere kennisgeving te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen, teneinde kennis te nemen van de geldende voorwaarden en condities, indien u onze site bezoekt.

Als u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u die richten aan Knibbeler Meubelen info@knibbelermeubelen.nl