Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Knibbeler Meubelen deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en product omschrijvingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Knibbeler Meubelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke technische gebreken in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Knibbeler Meubelen of aan haar licentiegever en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Knibbeler Meubelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website www.knibbelermeubelen.nl van derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.